spracovanie

julény anton

pozemkové úpravy: online

vitajte na stránkach pozemkové úpravy online. na týchto stránkach nájdete informácie o vykonávaných projektoch pozemkových úprav, ich etapách, nájdete tu základné dokumenty projektu a ďalšie informácie o spracovaní projektu. na stránkach nájdete aj formuláre pre kontakt so spracovateľmi projektov, zadávanie požiadaviek na spracovanie projektov. nie je to náhrada za štandardné postupy, ale môže uľahčiť informovanosť ...

julény anton

druh pozemku, spôsob využitia a značka: 02/22/432

ak ukončujete projekt pozemkových úprav, tak spravidla sa rozhodujete o tom, aký druh pozemku priradíte cestám, ktoré sú určené ako prístupové komunikácie k pozemkom a ktoré sa využívajú ako poľnohospodárska pôda. už nemusíte. tu je riešenie: druh pozemku 02, spôsob vyžitia 22, značka 432. že to nie je podľa smernice, nevadí. pri tvorbe projektu sa ...

julény anton

je obec ako obec, je kraj ako obec

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam. obec z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ktorý znamená všetkých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov susedných obcí (ktorých zastupuje v prenesenom význame vyšší územný celok). otázke ...

julény anton

vyrovnanie v peniazoch III.

keď sa vlastníkom posiela aktualizovaný ZÚNP schválenie, je možné pre vlastníkov, ktorí majú nárok na vyrovnanie v peniazoch poslať žiadosť/súhlas na vyrovnanie v peniazoch. takto sa vytvára potenciálna možnosť osloviť vlastníkov, ktorí by sa jednaní ani nezúčastnili a pozemky by ponechali tak, ako sú, veď jesť nepýtajú. novela zákona z 1.4.2014 prináša niektoré zmeny, ktoré ...

julény anton

hnutie 10:50 sa mení na 5:25

výsledkom ostatnej súťaže bolo podliezanie cien. dúfam, že tí, ktorí vstupovali do súťaží, mali dobré dôvody, technologické postupy a programy, aby si takú nízku cenu mohli dovoliť. myslím si že cesta, po ktorej sa vydali nebude jednoduchá a tak by bolo vhodné ju trocha vyrovnať. projekt pozemkových úprav je v zásade klasická úloha hľadania extrémov ...

julény anton

vyrovnanie v peniazoch alebo ohýbaj ma mamko alebo načo sme merali

vyrovnanie v peniazoch v projekte pozemkových úprav je nástrojom, ako sa zjednodušiť vlastníctvo v projekte. záujem o vyrovnanie v peniazoch rastie s hodnotou pozemkov, hlavne lesných. zákon č.330/91 o pozemkových úpravách však jednoznačne nedefinuje spôsob určenia nárokov na vyrovnanie v peniazoch a ministerstvo doteraz k tomuto problému nezaujalo jednoznačné stanovisko. takže klasika, čo okres, to ...

julény anton

ako vyrobiť chyby kontrol zapísateľnosti

ako posielate súbory na kontrolu zapísateľnosti, tak ich posielate na dve adresy, na jednej sa súbory kontrolujú programom AVK a na druhej sa kontrolujú rezortným programom WPU. kombinácia týchto kontrol vám dáva istotu, že údaje v súboroch fúvi a vgi sú správne. niektoré správne orgány podmieňujú svoje rozhodnutia kontrolou programom AVK, naproti tomu správa katastra ...

julény anton

nájom, dane a projekty

zvyšovanie daní v obciach má pozitívne účinky na projekty pozemkových úprav. má to niekoľko dôvodov a mnohé z nich súvisia s užívaním pôdy a jej evidenciou. zvyšovanie daní a zlepšenie evidencie vlastníctva pôdy núti poľnohospodárov platiť nájom len za pôdu na ktorej hospodária. ako využiť tieto nástroje, aby sa pozemkové úpravy stali bežným a žiadaným ...

julény anton

ťarchy II.

už ste napísali rozhodnutie o vykonaní projektu, v ktorom sú ťarchy? už som videl také, ktoré malo 170 strán a ak sa s tým niečo nespraví, tak rozhodnutie o vykonaní projektu môže mať tých strán niekoľko tisíc. spracovanie tiarch predstavuje problém pre všetky zúčastnené strany. ako správne zapísať ťarchy tak, aby spĺňali aspoň pár kritérií: ...

julény anton

špekulatívne vyrovnanie v peniazoch

vyrovnanie v peniazoch pozemkové úrady dosť dlho vnímali ako problematickú otázku a tak sa tento inštitút začal využívať výraznejšie až v poslednom čase. či má na toto správanie vlastníkov a úradov vplyv súčasná hospodárska kríza neviem, ale ako je na slovensku zvykom, všimol som si praktiky niektorých vlastníkov, ako sa k dostať k vyrovnaniu aj ...