adaptácia na zmenu klímy (poľnohospodárske podniky)

adaptácia na zmenu klímy (poľnohospodárske podniky)

Poľnohospodárske podniky môžu mať rôznu právnu formu. Spoločným znakom je, že všetky právne formy patria do súkromného sektora. Každý, a teda aj poľnohospodársky podnik môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal ... čítať viac
pozemkové úpravy a integrovaný manažment životného prostredia

pozemkové úpravy a integrovaný manažment životného prostredia

na pôdu sa dá dívať bez zbytočného sentimentu. pôda je proste výrobný nástroj a pozemkové úpravy znovurozdelením výrobných prostriedkov. pozemkové úpravy môžu byť aj nástrojom, ktorý sa používa ako nástroj manažmentu životného prostredia, nástrojom používaným z ... čítať viac

bolestivé premeny

Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Podľa nej tento rezort ... čítať viac
kurčatá na pekáči

kurčatá na pekáči

Hydinársky priemysel bol výkladnou skriňou slovenského poľnohospodárstva. Bol výsledkom cieľavedomej práce poľnohospodárov, podnikov služieb, vedeckej základne a zjednoteného úsilia pre budovanie spoločných poľnohospodárskych podnikov. Spoločné podniky neboli len združením finančných prostriedkov, ale aj záväzkom prispievať svojim ... čítať viac

cesta k poznaniu (aspoň v poľnohospodárstve)

Spoločenský vývoj po roku 1989 je v mnohých prípadoch nevyspytateľný a cesty k poznaniu sú zložité. W. Komárek („Pohľad pravde do očí“ HN č. 41/1988) konštatoval, že republika je nepatrne zadlžená – okolo 3 mld. US ... čítať viac

poľnohospodárom svitá na lepšie časy

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to napriek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ... čítať viac

poľnohospodárstvo ako stabilizátor zamestnanosti

V súčasnosti prebieha na stránkach novín, rozhlasu, televízie a parlamentu diskusia a hľadá sa liek ako zabezpečiť zamestnanosť a nestrácať pracovné miesta. Na udržanie a vytvorenie nových pracovných miest vynaložili predchádzajúce aj terajšia vláda miliónové čiastky ... čítať viac

poľnohospodárstvo a zamestnanosť

V doterajšej histórii Slovenska sa všetky vlády či už pravicová, alebo ľavicová snažila riešiť otázku zamestnanosti. Podľa SARIO, za posledných desať rokov na podporu vytvorenia nových pracovných miest bola podpora štátu zhruba 750 miliónov €. Najviac ... čítať viac

spoločnosť a poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to na­priek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ... čítať viac