program ppú.projekt ako freeware

pri spracovaní projektov pozemkových úprav sa každý spracovateľ snaží minimalizovať svoje náklady. preto som sa rozhodol, že svoj program ponúknem ako freeware, teda voľné využitie programu bez nutnosti platby za samotný program.

novinky

projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej …

Read morenovinky