druh pozemku, reálny druh pozemku, spracovanie, vyrovnanie v peniazoch

julény anton

vyrovnanie v peniazoch alebo ohýbaj ma mamko alebo načo sme merali

vyrovnanie v peniazoch v projekte pozemkových úprav je nástrojom, ako sa zjednodušiť vlastníctvo v projekte. záujem o vyrovnanie v peniazoch rastie s hodnotou pozemkov, hlavne lesných. zákon č.330/91 o pozemkových úpravách však jednoznačne nedefinuje spôsob určenia nárokov na vyrovnanie v peniazoch a ministerstvo doteraz k tomuto problému nezaujalo jednoznačné stanovisko. takže klasika, čo okres, to ...

julény anton

špekulatívne vyrovnanie v peniazoch

vyrovnanie v peniazoch pozemkové úrady dosť dlho vnímali ako problematickú otázku a tak sa tento inštitút začal využívať výraznejšie až v poslednom čase. či má na toto správanie vlastníkov a úradov vplyv súčasná hospodárska kríza neviem, ale ako je na slovensku zvykom, všimol som si praktiky niektorých vlastníkov, ako sa k dostať k vyrovnaniu aj ...