aktualizované, krajinotvorba a ochrana prírody, novinky, poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo a spoločnosť

adaptácia na zmenu klímy (poľnohospodárske podniky)

Poľnohospodárske podniky môžu mať rôznu právnu formu. Spoločným znakom je, že všetky právne formy patria do súkromného sektora. Každý, a teda aj poľnohospodársky podnik môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá [i]. Ciele v oblasti životného prostredia a klímy nad rámec legislatívnych a iných obmedzení plnia ...

bolestivé premeny

Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Podľa nej tento rezort už viac rokov s prihliadnutím na špecifické podmienky v prerozdeľovacích vzťahoch patril medzi stabilizujúce odvetvia národného hospodárstva. Poľnohospodári zabezpečili ...

kurčatá na pekáči

Hydinársky priemysel bol výkladnou skriňou slovenského poľnohospodárstva. Bol výsledkom cieľavedomej práce poľnohospodárov, podnikov služieb, vedeckej základne a zjednoteného úsilia pre budovanie spoločných poľnohospodárskych podnikov. Spoločné podniky neboli len združením finančných prostriedkov, ale aj záväzkom prispievať svojim dielom zakladateľmi do fondu krmív, v prospech spoločného podniku nakoľko tento nehospodáril na pôde. S výrobou hydiny sa súbežne rozvíjal aj ...

cesta k poznaniu (aspoň v poľnohospodárstve)

Spoločenský vývoj po roku 1989 je v mnohých prípadoch nevyspytateľný a cesty k poznaniu sú zložité. W. Komárek („Pohľad pravde do očí“ HN č. 41/1988) konštatoval, že republika je nepatrne zadlžená – okolo 3 mld. US dolárov dlhu vyspelým ekonomikám pri oveľa vyšších pohľadávkach  u rozvojových a socialistických štátov (napr. naše pohľadávky voči ZSSR, neskôr Rusku). Ani rozpredaj majetku nepomohol ...

poľnohospodárom svitá na lepšie časy

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to napriek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ktorou je zaistiť obživu tak, aby ľudský rod nezahynul. Potraviny ako produkt poľnohospodárstva sú prvou ľudskou potrebou, a preto výroba a obchod s potravinami bol a je ...

poľnohospodárstvo ako stabilizátor zamestnanosti

V súčasnosti prebieha na stránkach novín, rozhlasu, televízie a parlamentu diskusia a hľadá sa liek ako zabezpečiť zamestnanosť a nestrácať pracovné miesta. Na udržanie a vytvorenie nových pracovných miest vynaložili predchádzajúce aj terajšia vláda miliónové čiastky vo forme rôznych stimulov a dotácii. Napríklad za posledných desať rokov Slovensko udelilo stimuly v hodnote 1,4 miliardy €, ...

poľnohospodárstvo a zamestnanosť

V doterajšej histórii Slovenska sa všetky vlády či už pravicová, alebo ľavicová snažila riešiť otázku zamestnanosti. Podľa SARIO, za posledných desať rokov na podporu vytvorenia nových pracovných miest bola podpora štátu zhruba 750 miliónov €. Najviac investícií tradične smeruje do automobilového, elektronického a kovospracujúceho priemyslu. Teda do odvetví o ktorých sa hovorí, že prebytok výrobných ...

spoločnosť a poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to na­priek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ktorou je zaistiť obživu tak, aby ľudský rod nezahynul. Poľnohospodár v spoločnosti požíval v každej dobe úctu, ktorá sa ...