číselník firiem, nastavenie, ppú.projekt, zoznam oprávnených projektantov

julény anton

číselníky firiem, projektantov a pracovníkov

každý projekt umožňuje samostatné nastavenie spracovateľa, odberateľa a správny orgán. ich zoznam sa vytvára v číselníku firiem. základné zoznamy sú súčasťou prvotnej inštalácie. firma, odberateľ, spracovateľ, správny orgán, účastníci v číselníku firiem sa nachádzajú zoznamy právnických osôb, ktoré sú účastníkmi konania v iných vzťahoch ako vlastníci a účastníci, napr. dodávateľské firmy, ktoré vstupujú do projektov, ...

julény anton

nastavenie programu a adresárov

nastavenie programu umožňuje širokú variabilitu adresárov. štruktúra adresárov je nastavená tak, aby bola ľahko replikovateľná, zálohovateľná, oddeliteľná podľa potrieb. štruktúra adresárov určuje aj typ údajov, aby sa navzájom nemiešali, minimalizuje duplicitu údajov a aj rýchlosť prístupu k adresárom. po stlačení tlačítka nastavenie systému sa otvorí okno, kde sa nastavia parametre programu. tieto parametre sú určené ...