nastavenie programu a adresárov

julény anton

adresáre, nastavenie, parametre, ppú.projekt, server

nastavenie programu umožňuje širokú variabilitu adresárov. štruktúra adresárov je nastavená tak, aby bola ľahko replikovateľná, zálohovateľná, oddeliteľná podľa potrieb. štruktúra adresárov určuje aj typ údajov, aby sa navzájom nemiešali, minimalizuje duplicitu údajov a aj rýchlosť prístupu k adresárom.

po stlačení tlačítka nastavenie systému sa otvorí okno, kde sa nastavia parametre programu. tieto parametre sú určené pre všetky projekty. otvoria sa dve nové záložky, nastavenie programu a nastavenie databáz.

servery a adresáre

základnými parametrami programu sú adresáre a servery.

databáza a program sú vo vzťahu client/server a je možné meniť servery, pričom databázový program musí mať prístup k databázam, ktoré sú umiestnené v jeho koreňovom adresári (inými slovami, musia byť na tom istom počítači). V prípade, že sa jedná o spoločné umiestnenie programu a databázy, je možné miesto mena servera uviesť text localhost.

program používa dva druhy databáz, jedna sa týka administratívnych údajov, druhá sú samotné projekty, kde pre každý kataster sa vytvára súbor.

databáza

nastavenie databázových parametrov programu. spravidla na nich netreba nič meniť, nastavenia zodpovedajú všeobecným požiadavkám aktuálneho stavu zákona a metodických návodov.