opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav

opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav

na stránkach bolo spustené prihlasovanie na opakovanú skúšku držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav. požiadavka na prihlasovanie bola, aby si užívateľ po príhlásení mohol vybrať termín, ktorý mu najviac vyhovuje, aby bolo časovo obmedzené a užívatelia ... čítať viac
register užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde

register užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde

Aj v roku 2021 sa na Slovensku rieši alebo by sa mala riešiť otázka komu patrí pozemok, komu patrí právo užívania a kto neoprávnene poberá úžitky z hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Ak začneme od konca, úžitky z hospodárenia poberá ten ... čítať viac
spracovanie podkladov pre usporiadanie užívacích práv podľa zákona č.504/2003 Z.z. je po formálnej stránka zložitým procesom. preto by ich mali vykonávať osoby a firmy, ktoré riešia podobné problémy.

spracovanie usporiadania užívacích práv podľa zákona č.504/2003 Z.z. – §12a

Máme skúsenosti s hromadným spracovaním údajov katastra, identifikáciami parciel, tvorbou rozdeľovacieho plánu a využitím postupov, ktoré sú transparentné, kontrolovateľné a predvídateľné. Máme skúsenosti s jednaním s veľkými počtami účastníkov projektu a sme nestranný, lebo bez toho ... čítať viac

o stránke

tieto stránky sú venované §12a, ako nástroju na prístup k pôde pre všetkých užívateľov pôdy. základným princípom všetkých problémov v poľnohospodárstve a užívaní pôdy je rozpor medzi aplikáciou absolutistických predstáv o vlastníctve, rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov, chýbajúcou ... čítať viac
program ppú.projekt ako freeware

program ppú.projekt ako freeware

pri spracovaní projektov pozemkových úprav sa každý spracovateľ snaží minimalizovať svoje náklady. preto som sa rozhodol, že svoj program ponúknem ako freeware, teda voľné využitie programu bez nutnosti platby za samotný program ... čítať viac