600 otázok a odpovedí o projektovaní pozemkových úprav

odkazy na zákony
zákon o pozemkových úpravách

otázky, ktoré sa vyskytli pri opakovaných skúškach projektantov pozemkových úprav (§25a, oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav) a skúškach pracovníkov okresných úradov (§5, Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy, ods.6 a 7).

zoznam otázok a vysvetlení