aktualizované, archív, publikácie

julény anton

otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

na týchto stránkach v sekcii fórum nájdete otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav. cieľom nie je vytvoriť jednoduchý ťahák na skúšku, ale vytvoriť diskusiu k týmto otázkam, lebo niečo podobné na webe nie je a podľa môjho názoru aj chýba. pretože som už mal niekoľko otázok typu „a ...

julény anton

projekty pozemkových úprav a roep

aj keď by sa mohlo zdať, že projekty pozemkových úprav majú málo spoločného s roep, v programe ppú.projekt sa však stali jeho súčasťou. požiadavka na zápis údajov z pozemkovej knihy v niektorých projektoch (kde nebol zapísaný roep v celom rozsahu) ma viedli k tomu, že sa súčasťou programu sa stali procedúry na zápis údajov pozemkovej ...