otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

julény anton

na týchto stránkach v sekcii fórum nájdete otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav. cieľom nie je vytvoriť jednoduchý ťahák na skúšku, ale vytvoriť diskusiu k týmto otázkam, lebo niečo podobné na webe nie je a podľa môjho názoru aj chýba.

pretože som už mal niekoľko otázok typu „a nemáš to ako jeden súbor“, tak odpoviem, že budem mať. ale bolo by dobré, keby sa tam objavili aj vaše poznámky alebo pripomienky. lebo ak ich budete mať, tak je jasné, že už odpoveď na otázku poznáte a z týchto poznatkov môžu čerpať ostatní. v tomto okamihu už mám síce väčšinu otázok spracovaných, keď budú všetky, tak bude k dispozícii aj aktuálny stav diskusie k jednotlivým otázkam. chcel by som poznamenať, že ten súbor k dispozícii bude len pre registrovaných užívateľov.

keďže sa prostredníctvom svojich programov dostávam do rôznych kútov slovenska, a tak skoro v priamom prenose sledujem požiadavky a konfrontujem svoje predstavy a skúsenosti s inými spracovateľmi a úradmi, tak otázka rôzneho výkladu rovnakej veci začína byť zaujímavá. čiastočne vnáša zjednotenie do pozemkových úprav kontrolný program, ktorý používa MPaRV.

v mnohých prípadoch majú všetci pravdu. čo však problém nevyrieši. k týmto otázkam sa nevyjadrujú ani tí, ktorí by mali a ak by konali, tak by takéto problémy neexistovali.

z podobného princípu vychádzajú aj tieto otázky. hoci mnoho otázok je v mnohom duplicitná a na niektoré sa ani nedá odpovedať tak, aby boli s výsledkom všetci spokojní. pre odpovede na otázky som zvolil formu diskusie: čo otázka, to jedna téma diskusie. každé vlákno diskusie bude potom tým, čo zjednotí pohľad na niektoré problémy (notoricky sporné problémy však nie sú medzi otázkami).

chcel by som upozorniť, že v niektorých otázkach sú niektoré poznámky, ktoré nemusia korešpondovať so všeobecne uznávanými  názormi. preto si dajte na skúškach pozor.

súbor so schématickými odpoveďami na skúšku