projekty pozemkových úprav a roep

julény anton

ppú.projekt, ROEP

aj keď by sa mohlo zdať, že projekty pozemkových úprav majú málo spoločného s roep, v programe ppú.projekt sa však stali jeho súčasťou. požiadavka na zápis údajov z pozemkovej knihy v niektorých projektoch (kde nebol zapísaný roep v celom rozsahu) ma viedli k tomu, že sa súčasťou programu sa stali procedúry na zápis údajov pozemkovej knihy, zápis právnych listín a prevody majetkovej podstaty a tým aj k tomu, aby sa do programu dostalo takmer kompletné spracovanie roep.

roep je teraz súčasťou programu ppú.projekt. na spracovaní grafickej časti registra sa v podstate nič nemení, je takmer identické so spracovaním registra pôvodného stavu pre projekty, samozrejme s iným nastavením parametrov programu.

Okrem iného je tam aj zápis údajov pozemkovej knihy a vytvorenie vlastníctva pre grafické parcely.

systém funguje s číslovaním podobne ako v projektoch, teda číslo/časť/diel (v hladine UOV alebo RUO), kde diel je nová časť parcely UO (ak došlo k deleniu parcely, napríklad intravilánom), číslo parcely pre výstupné zostavy sa potom určuje v stĺpci nové číslo/nová časť (predčíslie sa zachováva) určením v databáze. takto je hneď z grafiky jasná identifikácia na pôvodné parcely.

vydržané parcely sa riešia v hladine RKN, Identifikácie sa robia s prienikom v KLADPAR.