kolektív autorov

pozemkové úpravy – šanca na skutočnú reformu

Aktuálne plánované nové projekty pozemkových úprav, a vlastne už prebiehajúce pozemkové úpravy od 1.11.2020, by zvýšili budúcu trhovú hodnotu pozemkov v rozpätí od mimoriadne pesimistických 15,9 mil. eur až po optimistických 662,5 mil. eur. Usporiadaním pozemkov sa podporia investície v obciach, znížia sa administratívne náklady spravovania nájomných zmlúv pre poľnohospodárov, zníži sa šanca na „zakrižovanie“ ...

slovensko – krajina neznámych vlastníkov

alebo krajina, v akej (ne)chceme žiť. Keď sa nám podarí zbaviť pracovných povinností, snažia sa mnohí z nás cestovať, spoznávať zaujímavé časť krajiny u nás i v zahraničí. Hľadáme miesta, ktoré na nás pôsobia svojou prirodzenou harmóniou – niekedy ďaleko od ľudských sídiel, inokedy uprostred nich. Povznášajúci pocit máme pri putovaní po hrebeňoch hôr, prehliadke ...