pozemkové úpravy – šanca na skutočnú reformu

Aktuálne plánované nové projekty pozemkových úprav, a vlastne už prebiehajúce pozemkové úpravy od 1.11.2020, by zvýšili budúcu trhovú hodnotu pozemkov v rozpätí od mimoriadne pesimistických 15,9 mil. eur až po optimistických 662,5 mil. eur. Usporiadaním pozemkov sa podporia investície v obciach, znížia sa administratívne náklady spravovania nájomných zmlúv pre poľnohospodárov, zníži sa šanca na „zakrižovanie“ plôch, sprehľadní za vyplácanie priamych platieb. Zefektívni a stransparentní sa fungovanie SPF, otvorí sa šanca na reformu štátneho vlastníctva pôdy.

Zahraničné skúsenosti ukazujú aj na ďalšie benefity pozemkových úprav. Pozemkové úpravy znižujú variabilné náklady na obrábanie pôdy, lepšie usporiadanie parciel viedlo v modelovom nemeckom území k efektívnejšiemu využitiu lesa, k nárastu príjmov fariem, k redukcii emisií CO2, ale aj k nárastu nájomného za pôdu.

súbor si môžte stiahnuť vo formáte PDF.

neboli nájdené žiadne obrázky