arondácia, formálne pozemkové úpravy, nezistení vlastníci, neznámi vlastníci, vúčšinový vlastník, vydržanie, vyrovnanie v penizoch