adresáre, nastavenie, parametre, ppú.projekt, server

julény anton

nastavenie programu a adresárov

nastavenie programu umožňuje širokú variabilitu adresárov. štruktúra adresárov je nastavená tak, aby bola ľahko replikovateľná, zálohovateľná, oddeliteľná podľa potrieb. štruktúra adresárov určuje aj typ údajov, aby sa navzájom nemiešali, minimalizuje duplicitu údajov a aj rýchlosť prístupu k adresárom. po stlačení tlačítka nastavenie systému sa otvorí okno, kde sa nastavia parametre programu. tieto parametre sú určené ...