návrhy a pripomienky k zákonu, metodickým návodom, metodickým listom a spracovaniu projektov pozemkových úprav

vzťah respondenta k pozemkovým úpraván

detaily návrhu alebo požiadavky

môžete vybrať viacero možností
pri popise môžte použivať aj formátovanie textu, vrátanie vkladania obrázkov
pri popise môžte použivať aj formátovanie textu, vrátanie vkladania obrázkov
sem môžte kresliť
webová stránka, ktorá sa týka pronlému (napr. odkaz na reportáž)
vaše požiadavky a návrhu budú anonymizované a zovšeobecnené pre ďalšie spracovanie