formulár je určený na formálny popis návrhu, požiadavky alebo pripomienky k zákonu o pozemkových úpravách, metodickým listom a samozrejme aj spracovaniu pozemkových úprav. môžte sa na to pozerať ako na nástroj, ako neformálne tieto požiadavky zadať, na jednom mieste a vytovriť ich zoznam, ku ktorému budú mať prístup všetci účastníci procesu.

vzťah respondenta k pozemkovým úpraván

detaily návrhu alebo požiadavky

môžete vybrať viacero možností
pri popise môžte použivať aj formátovanie textu, vrátanie vkladania obrázkov
pri popise môžte použivať aj formátovanie textu, vrátanie vkladania obrázkov
webová stránka, ktorá sa týka pronlému (napr. odkaz na reportáž)
vaše požiadavky a návrhu budú anonymizované a zovšeobecnené pre ďalšie spracovanie