projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej dobe sa rozšírila funkčnosť na prípravu jednoduchých pozemkových úprav, spracovanie nájomných zmlúv, podkladov pre poľovné revíry a zjednodušenie aktualizácie projektov.

na serveri pribudli viac menej nové položky, pribudla séria článkov o poľnohospodárstve, ktoré síce priamo nesúvisia s projektami pozemkových úprav, ale môžu vytvárať dopyt po nich.

pozemkové úpravy sa vykonávajú na celom slovensku, je len jeden zákon, jeden metodický návod, jedno ministerstvo, ale požiadavky na spracovanie projektov pozemkových úprav sa líšia okres od okresu, a líšia sa aj od projektu k projektu, niekedy v závislosti od vedúceho projektu. nejednotnosti neprispieva ani štátna správa, ktorá sa sama nevie zjednotiť na výklade. typickým príkladom je vyrovnanie v peniazoch. preto by som chcel, aby sa tento server používal na zjednotenie postupov pre všetkých, ktorých sa pozemkové úpravy týkajú.

výsledkom množstva požiadaviek na projekt je to, že program ppú.projekt na spracovanie projektov pozemkových úprav obsahuje množstvo funkcií, ktoré sa dajú použiť len v niektorých projektoch. takže zložitosť programu narastala s požiadavkami na variantné riešenia. na druhej strane som programy spravil tak, aby zahrňovali v implicitnom nastavení čo najviac požiadaviek, ktoré som sa snažil čo najviac zovšeobecniť.

rozhodol som sa zmeniť cenovú politiku a prispôsobiť ju tak, aby program mohol používať skoro každý projektant. licenčná politika je jednoduchá: jedna firma a možnosť používať program na všetkých počítačoch firmy. za samotný program sa neplatí, platí sa len za ročnú licenciu na prístup k aktualizáciám programu a podporu. do programu zapracujú požiadavky takmer na počkanie, pokiaľ sú použiteľné aj pre ostatných užívateľov programu. okresné úrady, odbory pozemkové a lesné môžu používať program bez obmedzení.