licencie, ppú.projekt

julény anton

novinky

projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej dobe sa rozšírila funkčnosť na prípravu jednoduchých pozemkových úprav, spracovanie nájomných zmlúv, podkladov pre poľovné revíry a zjednodušenie aktualizácie projektov. na serveri pribudli viac menej nové položky, pribudla séria článkov o poľnohospodárstve, ktoré síce priamo ...