Blog

ako sa dozviem o začatí PÚ

Ako sa dozvedia vlastníci a nájomcovia pozemkov o začatí pozemkových úprav, môžu sami ovplyvniť začatie pozemkových úprav? Ak áno, akým spôsobom, ako majú postupovať? V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav sa zisťuje záujem vlastníkov, spravidla anketou alebo formou verejného stretnutia. Samotné prípravné konanie a konanie sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci alebo iným obvyklým spôsobom. Pozemkové úpravy ...

povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

Pozemkové úpravy môžu byť okresným úradom buď povolené alebo nariadené. Mohli by ste vysvetliť, pokiaľ možno na nejakých konkrétnych prípadoch zo svojej praxe, z akých dôvodov boli pozemkové úpravy nariadené a kedy povolené? Nariadene pozemkové úpravy sú na celom Slovensku zo zákona. Nariadené PÚ sa vykonávajú spravidla v celom katastrálnom území a platí ich štát a vykonávajú sa ...