povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

julény anton

Pozemkové úpravy môžu byť okresným úradom buď povolené alebo nariadené. Mohli by ste vysvetliť, pokiaľ možno na nejakých konkrétnych prípadoch zo svojej praxe, z akých dôvodov boli pozemkové úpravy nariadené a kedy povolené?

Nariadene pozemkové úpravy sú na celom Slovensku zo zákona. Nariadené PÚ sa vykonávajú spravidla v celom katastrálnom území a platí ich štát a vykonávajú sa priebežne a postupne.

Príkladom na povolené môžu byť tzv. jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sa vykonávajú spravidla v menšom území (napr. 4 ha), napríklad na žiadosť investora pri usporiadaní pozemkov pre IBV. V prípade povolených PPÚ sú financované samotnými účastníkmi alebo investorom.

V oboch prípadoch je správnym orgánom príslušný okresný úrad.