význam veľkosti výmery a príspevok

Ten, kto má väčší pozemok alebo spoluvlastnícky podiel prispieva tak väčším podielom na spoločné zariadenia, než ten, kto má pozemok alebo spoluvlastnícky podiel menší. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Má taký majiteľ aj prevahu pri prijímaní rozhodnutí?

Vlastníci schvaľujú jednotlivé etapy podobne ako pri hlasovaní akciových spoločností, výmera podielov určuje počet akcií. A tým pádom je daná aj váha hlasu vlastníka pri rozhodnutí. Spoluvlastníctvo nemá na hlasovanie vplyv.