význam veľkosti výmery a príspevok

julény anton

Ten, kto má väčší pozemok alebo spoluvlastnícky podiel prispieva tak väčším podielom na spoločné zariadenia, než ten, kto má pozemok alebo spoluvlastnícky podiel menší. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Má taký majiteľ aj prevahu pri prijímaní rozhodnutí?

Vlastníci schvaľujú jednotlivé etapy podobne ako pri hlasovaní akciových spoločností, výmera podielov určuje počet akcií. A tým pádom je daná aj váha hlasu vlastníka pri rozhodnutí. Spoluvlastníctvo nemá na hlasovanie vplyv.