nastavenie systému: miestne a jazykové nastavenie

julény anton

ppú.projekt

pri spracovaní projektov pozemkových úprav v prípade operačného systému windows treba systém trocha prispôsobiť. jedná sa nastavenie formátu systémového času, formátu reálnych čísel a aktualizácie databázového systému.

cez Ovládací panel treba otvoriť Miestne a jazykové nastavenie a po stlačení Upraviť tento formát treba nastaviť v záložke Čísla pre oddelovač desatinných miest . (bodka, v záložke Dátum formát pre krátky dátum dd.MM.rrrr a pre dlhý dátum formát dd. MMMM rrrr.

v ovládacom paneli v sekcii Aplikácie a súčasti je aj informácia o Firebird serveri.

Ak je iná, treba server odinštalovať a aktualizovať posledne zverejnenou verziou servera. nájdete ju na adrese www.firebirdsql.com.

po stiahnutí programu treba spustiť inštaláciu.

a následne potvrdiť voľbu pri každom kroku

jednotlivých okien treba v jednom okne zaškrtnúť voľbu

z predchádzajúcich inštalácií mohol v systémovom adresári alebo iných adresároch počítača zostať „zabudnutý“ súbor gds32.dll.

Treba ho nájsť a nahradiť aktuálnou verziou, ktorú nájdete v adresári C:\Windows\System32.