žiadosť o konanie podľa §12a

julény anton

v prípade prenajatých pozemkov je nutné, aby nájomné zmluvy boli platné a nespochybniteľné zo strany nájomcu
uveďte nájomcu a užívateľa pozemkov
aké kroky ste vykonal doteraz, zaškrtnite, ak žiadosti boli skutočne a preukázateľne odoslané
predpokladaná výmera v hektároch
zoznam pôdnych celkov, napr. Drahovce-3901/1, oddelené čiarkou
stručný popis požiadavky a problému
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
pridajte súbory, o ktorých si myslíte, že budú k žiadosti potrebné, max. veľkosť jedného súboru 10 Mb