zisťovanie záujmu

ako sa dozviem o začatí PÚ

Ako sa dozvedia vlastníci a nájomcovia pozemkov o začatí pozemkových úprav, môžu sami ovplyvniť začatie pozemkových úprav? Ak áno, akým spôsobom, ako majú postupovať? V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav sa zisťuje záujem vlastníkov, spravidla anketou alebo formou verejného stretnutia. Samotné prípravné konanie a konanie sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci alebo iným obvyklým spôsobom. Pozemkové úpravy ...