splnomocnenie

zastupovenie vlastníka

Musí sa vlastník alebo nájomca pozemkových úprav zúčastniť? Ako by mal postupovať, ak sa chce dať niekým zastupovať? Môže byť zástupcom aj iný vlastník pozemku, v obvode pozemkových úprav? Vlastník alebo nájomca sa nemusí pozemkových úprav zúčastniť, môže tak urobiť prostredníctvom svojho zástupcu. Toho musí poveriť písomne a poverenie musí byť notársky overené. Zástupcom môže byť ...