register nového stavu

julény anton

vyrovnanie výmer parciel registra nového stavu

pri zápise projektu do katastra nehnuteľností som sa stretol s požiadavkou na vyrovnanie výmer o obvode projektu na výpočtové skupiny, ktorá môže spôsobiť rozdiel písomných a grafických výmer parciel registra nového stavu. spravil som identifikácie parciel na výpočtové skupiny, upravil automatizovane výmery (aby bola chyba čo najmenšia, upravili sa tie parcely, čo mali zvyšok po ...