vyrovnanie výmer parciel registra nového stavu

julény anton

register nového stavu

pri zápise projektu do katastra nehnuteľností som sa stretol s požiadavkou na vyrovnanie výmer o obvode projektu na výpočtové skupiny, ktorá môže spôsobiť rozdiel písomných a grafických výmer parciel registra nového stavu. spravil som identifikácie parciel na výpočtové skupiny, upravil automatizovane výmery (aby bola chyba čo najmenšia, upravili sa tie parcely, čo mali zvyšok po zaokrúhlení najbližšie k 0.50).

v kontrolách projektu by preto mohla pribudnúť ešte jedna kontrola, pre každý projektový blok by mal byť súčet výmer parciel v bloku rovný jeho zaokrúhlenej/upravenej výmere. v aktuálnom fúvi síce máme len PU-OPB, ktoré by sa mohlo na to použiť, ale v novom FUVI by mohlo byť doplnené spolu s hladinou na obvody výpočtových skupín, prípadne samostatnou skupinou so zoznamom objektov a ich výmer.

pri vyrovnaní výmer parciel v obvode projektu som ešte našiel jeden problém,. ktorý má niekoľko rôznych riešení, teda
1. zaokrúhli sa súčet výmer výpočtových skupín a jednotlivé sa „zaokrúhlia“ tak, aby súčet jednotlivých skupín dal zaokrúhlenú výmeru súčtu výmer
2. výmera výpočtovej skupiny sa zaokrúhli samostatne bez ohľadu na celkový súčet  výmer všetkých skupín

podľa požiadavky katastra sa samostatne zaokrúhlenia výpočtové skupiny – nakoľko sú samostatné – nie sú  spojené, to je akoby sa napr. mapovalo  5  katastrálnych  území  na rôznych miestach okresu, a potom vyrovnanie parciel  v rámci jednej skupiny – na výmeru skupiny.

takže konkrétne mám 5 výpočtových skupín

číslo blokunázovvýmera nezaokrúhlenávýmera zaokrúhlenávýmera upravená
840 výpočtová skupina č.13983951.50003983952.00003983951.0000
842 výpočtová skupina č.31812621.75001812622.00001812622.0000
844 výpočtová skupina č.247869.507847870.000047869.0000
846 výpočtová skupina č.418602.615218603.000018603.0000
848 výpočtová skupina č.515623.628915624.000015624.0000
 spolu5878669.00205878671.00005878669.0000
 rozdiel voči zaokrúhlenej-1.9980  
 rozdiel voči upravenej0.0020 

 

v tomto prípade sa zaokrúhľujú jednotlivé skupiny samostatne, lebo sú to samostatné (od seba oddelené bloky)

po vytlačení zoznamu parciel registra nového stavu musí byť súčet výmer parciel rovný tejto hodnote  587 8671 m2.