poplatky

aké sú poplatky?

S akými poplatkami musia vlastníci a nájomcovia počítať, aké náklady spojené s prácami na pozemkových úpravách musia uhradiť? Projekty pozemkových úprav ak sú nariadené hradí štát, vlastníci prispievajú v niektorých prípadoch na spoločné opatrenia pôdou. Žiadne iné poplatky sa neplatia. Podľa zákona č.330/1991 Z.z., §22 platí: prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona ...