aké sú poplatky?

julény anton

poplatky

S akými poplatkami musia vlastníci a nájomcovia počítať, aké náklady spojené s prácami na pozemkových úpravách musia uhradiť?

Projekty pozemkových úprav ak sú nariadené hradí štát, vlastníci prispievajú v niektorých prípadoch na spoločné opatrenia pôdou. Žiadne iné poplatky sa neplatia.

Podľa zákona č.330/1991 Z.z., §22 platí: prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od poplatkov a daní inak s nimi spojených. Obdobne sú oslobodené úkony podľa tohto zákona od správnych poplatkov.

z vyššie uvedeného vyplýva, že overenie podpisu, napr. pre splnomocnenie alebo vyrovnanie v peniazoch by malo byť oslobodené od poplatkov. Ale nefunguje to.