osobné číslo, spracovanie

julény anton

osobné čísla vlastníkov

pri spracovaní projektu pozemkových úprav dochádza k spresňovaniu údajov o vlastníkoch, čo sa samozrejme prejaví aj na zozname osobných čísel vlastníkov. existuje jednoznačná stratégia zmien osobných čísel vlastníkov? existuje jednoznačný výklad pravidla Metodického návodu o osobných číslach? takže najskôr citát z dokumentu Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, MN 74.20.73.46.30, príloha ...