kontroly, spracovanie, WPÚ

julény anton

ako vyrobiť chyby kontrol zapísateľnosti

ako posielate súbory na kontrolu zapísateľnosti, tak ich posielate na dve adresy, na jednej sa súbory kontrolujú programom AVK a na druhej sa kontrolujú rezortným programom WPU. kombinácia týchto kontrol vám dáva istotu, že údaje v súboroch fúvi a vgi sú správne. niektoré správne orgány podmieňujú svoje rozhodnutia kontrolou programom AVK, naproti tomu správa katastra ...