dane, nájomné vzťahy, spracovanie

julény anton

nájom, dane a projekty

zvyšovanie daní v obciach má pozitívne účinky na projekty pozemkových úprav. má to niekoľko dôvodov a mnohé z nich súvisia s užívaním pôdy a jej evidenciou. zvyšovanie daní a zlepšenie evidencie vlastníctva pôdy núti poľnohospodárov platiť nájom len za pôdu na ktorej hospodária. ako využiť tieto nástroje, aby sa pozemkové úpravy stali bežným a žiadaným ...