metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č.2625/2008-420 zo 6.6.2008

metodický pokyn na konanie podľa §12a prechádzal vývojom. v roku 2008 sa §12a dal aplikovať len na pozemky, kde mal vlastník, resp. budúci nájomca viac ako 50% vlastníckych vzťahov a v niektorých prípadoch bol nutný súhlas ... čítať viac