obec, samosprávny kraj, spracovanie

julény anton

je obec ako obec, je kraj ako obec

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam. obec z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ktorý znamená všetkých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov susedných obcí (ktorých zastupuje v prenesenom význame vyšší územný celok). otázke ...