ostatné, rozprávka

rozprávka o nekonečnej námietke

bola raz jedna dedina, v tej dedine žil jeden sedliak. mal päť pozemkov, troch synov a keď zomieral, tak synom prikázal, aby sa o majetok rozdelili rovným dielom. keď sedliak zomrel, synovia otca počúvli a rozdelili si majetok rovným dielom. zašli na úrady, spísali zápisnice, zaplatili poplatky a boli spokojný. a boli by spokojný aj ...