§12a, metodický návod, MPaRV SR, podnájomný pozemok, pozemok je neprístupný