ako sa určuje obvod?

Ako sa určuje obvod, v ktorom sa budú robiť pozemkové úpravy? Do akej miery môžu vlastníci rozhodnúť o tom, ktoré územie bude patriť do obvodu pozemkových úprav? ... čítať viac