číselník firiem, nastavenie, ppú.projekt, zoznam oprávnených projektantov

julény anton

číselníky firiem, projektantov a pracovníkov

každý projekt umožňuje samostatné nastavenie spracovateľa, odberateľa a správny orgán. ich zoznam sa vytvára v číselníku firiem. základné zoznamy sú súčasťou prvotnej inštalácie. firma, odberateľ, spracovateľ, správny orgán, účastníci v číselníku firiem sa nachádzajú zoznamy právnických osôb, ktoré sú účastníkmi konania v iných vzťahoch ako vlastníci a účastníci, napr. dodávateľské firmy, ktoré vstupujú do projektov, ...