cenová mapa, primeranosť, spracovanie

julény anton

hnutie 10:50 sa mení na 5:25

výsledkom ostatnej súťaže bolo podliezanie cien. dúfam, že tí, ktorí vstupovali do súťaží, mali dobré dôvody, technologické postupy a programy, aby si takú nízku cenu mohli dovoliť. myslím si že cesta, po ktorej sa vydali nebude jednoduchá a tak by bolo vhodné ju trocha vyrovnať. projekt pozemkových úprav je v zásade klasická úloha hľadania extrémov ...