problémy užívania pozemkov a problémy erózie

julény anton

tento dotazník je určený na identifikáciu problémov, teda určenie toho, čo problém je a čo nie je. pomôže definovať problém a zadanie/požiadavku, čo je potrebné v konaní o pozemkových úpravách riešiť.