je to naozaj ako nekonečná telenovela. vúgk generuje kontrolné programy, ktoré nerešpektujú vlastné metodické usmernenia rezortu a vystavujú tak spracovateľov projektov do zlého svetla: v súbore fúvi sú chyby. bolo by lepšie, keby tieto chyby ani nespomínali. ako spracovateľ chcem mať kontroly bez chýb a nie pri každej novej verzii kontrolného programu alebo kontrole vysvetľovať, že sa nejedná o chybu projektu.  

zaokrúhlenie

keďže sa ku mne dostávajú súbory fúvi s výsledkami kontrol správou katastra programom WPÚ trocha oneskorene, môže sa stať, že v novej verzii sú tieto chyby odstránené. na druhej strane nie každá správa katastra kontroluje aktuálnou verziou programu, niektoré robia kontroly ešte pôvodnou verziou. trvalo skoro pol roka, kým správy katastra začali vôbec používať kontrolný program, ktorý by zodpovedal Usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_3/2012 zo dňa 14. 05. 2012 a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1856/2012-430 zo dňa 14. 05. 2012, ktorým sa ustanovuje počet desatinných miest vybraných položiek údajového modelu projektu pozemkových úprav.

v programe ppú.projekt som dlhú dobu generoval dva súbory vo formáte FÚVI, jeden podľa aktuálneho metodického návodu (ešte bez spomínaného usmernenia) a druhý podľa podľa v tom čase „návrhu metodického usmernenia“, teraz už len podľa usmernenia.

o čo bolo väčšie moje prekvapenie, keď sa v chybovom protokole objavila chyba 50010 a 50011 (uvádzam výstup z programu ppú.projekt, texty typu #1 sa nahradia textami v príslušnom stĺpci)

a v pôvodnom výstupe chybového protokolu

pritom je to všetko jednoduché. hodnota pozemkov sa stanovuje na dve desatinné miesta (článok II.)

 

keby vúgk nevedelo, čo znamená číslo 2 v stĺpci Počet desatinných miest, tak to znamená počet uvedených a platných cifier za desatinnou čiarkou v súbore FÚVI v danom stĺpci.

V tomto konkrétnom prípade je v súbore FÚVI v skupine PU-RPS_PA takýto údaj

.SKUPINA PU-RPS_PA
.KONTROLNA_METODA CRC-CCITT
.KONTROLNA_POLOZKA PU-CRC
.ODDELOVAC „;“
.POLOZKY PU-CPA;PU-PPA;KN-VYM;PU-VYM;PU-VYM_M;KN-DRP;PU-DRP;PU-OPB;KN-KPF;PU-CGV;KN-CLV;PU-PKV;KN-SPN;PU-OSR;KN-UMP;PU-HOD;PU-CEN;PU-POZ;PU-CRC;

277/2;2;338;338;0;2;2;;1;7-5-3;496;;1;0;2;96,50;96,50;;8938;
283/2;2;282;282;0;14;2;;1;7-5-3;433;;1;0;2;72,53;72,53;;15947;

je celkom zaujímavý fakt, že pre parcely, ktorých hodnota nie je typu X,50 je hodnota v poriadku. že by „súdruhovia z NDR“ niekde urobili chybu?

značka 37 a 42

celkom zaujímavé bolo nechať spadnúť kontrolný program kvoli značke. staršie verzie programz WPÚ trpeli týmto neduhom dosť dlho a aby sa tomu predišlo, generovali sa vgi súbory, ktoré túto značku neobsahovali. v prípade, že ste robili VGI súbor v inom prostredí ako v programe gs ppú, prípadne ste negenerovali súbor PUxxxxxx.VGI (ak sa nič nemenilo), tak nezabudnite ho znova vytvoriť so správnymi atribútmi.

v programe ppú.projekt fúvi treba stlačiť tlačítko export/vgi

ak boli nastavené čísla značiek na 42 v zozname parciel, netreba ich opraviť v zdrojovom súbore (ak je grafická časť načítaná do databázy), stačí v písomnej čast zoznamu parciel a potom dať tlačítko číslovanie a vybrať nasledujúcu položku

 

chyba OBVODOKO

aj keď v súboroch takýto objekt nemáte, tak v ňom máte chybu.

Za atribútom ‚&O OBVODOKO‘ musí nasledovať ‚&A OKO‘ #1.

možno nečítam všetky vyhlášky pre správu katastra a možno nedodržiavam všetky predpisy a nariadenia. ale mám metodický návod, pár usmernení a dodacie podmienky. ale nemám vysvetlenia pre takéto chyby.