Tag Archives: umiestňovací plán

rozhovor o primeranosti pozemkov

otázky, na ktoré sa vlastníci a účastníci v súvislosti s projektom pozemkových úprav najviac pýtajú. prečo sa pozemky sceľujú, ako s prenájmom pozemkov, prečo sa prispieva na spoločné opatrenia, ako si zachovať výhody ako získať nové výhody a podobne. Prečo sa sceľujú pozemky? Pozemky vlastníka sú spravidla malých výmer, sú zaťažené spoluvlastníckymi vzťahmi, nedostupné, alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené.… Read More »

primeranosť nových pozemkov

Pri pozemkových úpravách nedostane každý taký pozemok, aký by si predstavoval. Na aké náhrady má nárok, napríklad ak mal pozemok s určitým porastom a stavbami a nový bude bez porastu, bez stavieb. Alebo pozemok, na ktorom mal spoluvlastnícky podiel, výhodne umiestnený, napríklad na okraji lánu v blízkosti zastavaného územia a dostane pozemok v strede. Alebo nedostane takú výmeru,… Read More »