trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu

julény anton

1B2

mapové listy