trenčianska turná a hámre: nezistení vlastníci

julény anton

1B2, zverejnenie

zoznamy nezistených vlastníkov.

[table id=2 /]

po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva

[table id=3 /]

po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva