register právnych vzťahov

julény anton

Map with ID 14 not found

nezistení vlastníci

zoznam nezistených vlastníkov a ich výmer v registri právnych vzťahov. výmery sa týkajú len súčasných hraníc katastra nehnuteľností. register právnych vzťahov bol vytvorený v rámci prípravy ponuky na spracovanie jednoduchých pozemkových úprav obci.

v zozname nie sú zobrazené spoločné nehnuteľnosti

[table id=6 /]

predbežná objednávka

predbežná objednávka je žiadosť o informáciu o tom, či v danom obvode katastra nehnuteľností má daný vlastník alebo vlastníci nejakú výmeru, či nie sú oprávnené osoby z ťarchy a podobne. keď je odpoveď kladná, môžte pristúpiť k objednávke. počet vlastníkov na jednu objednávku je obmedzený, koniec koncov je to služba pre individuálnych vlastníkov.

objednávka

ak bola odpoveď kladná, tak môžte a mali by ste spraviť objednávku v minimálnom rozsahu predchádzajúcej žiadosti. doručenie výpisov môže byť elektronicky vo forme súborov PDF alebo písomnej forme, ktorá sa vám doručí poštou. platba môže prebehnúť priamo cez platobnú bránu Stripe, účet PayPal alebo na dobierku.