historicky prvý databázový server, ktorý sme začali používať pri prvých projektoch bol databázový server Interbase od firmy Borland, vtedy ešte bežiaci pod systémom Unix. Aj keď sme dlhé roky používali Unix/Linux systémy, vzhľadom na použitie vo väčšom rozsahu aj kvôli licenčnej politike, nakoniec sme začali používať databázový server Firebird, ktorý je možné používať bez problémov aj na systémoch Windows.

V súčasnej dobe je možno program použiť aj s inými typmi SQL serverov (ak by taká požiadavka vznikla). Podporovaná je samozrejme aj široká škála operačných systémov, takže je možné používať Firebird takmer na všetkých systémoch.

SQL server Firebird nemá automatické aktualizácie, preto je nutná jeho občasná aktualizácia. Momentálnu verziu servera zistíte v ovládacom paneli v sekcii Aplikácie a súčasti. Firebird používajú aj inú programy (napr. účtovné programy Kross), tak treba ponechať verziu, ktorú potrebujú, program ppú.projekt nemá extrémne požiadavky a vie pracovať aj so staršími verziami programu SQL Firebird.

V prípade, že je iná, alebo je nutné server aktualizovať, treba server odinštalovať a inštalovať posledne zverejnenou verziou servera. nájdete ju na adrese www.firebirdsql.com, treba vybrať príslušnú verziu vzhľadom na operačný systém, kde chcete server nainštalovať. Odporúčam verziu .exe, ktorá vás prevedie inštaláciou servera.

pred inštaláciou treba staršiu verziu odinštalovať.

niektoré súbory môžu používať aj iné programy, ale v prípade SQL Firebird ich môžte odstrániť.

pri odinštalovaní spravidla netreba reštartovať systém.

Po spustení súboru Firebird-3.0.7.33374_1_x64.exe treba potvrdiť, že naozaj chcete program inštalovať (musíte mať oprávnenia administrátora systému)

a následne akceptovať podmienky použitia a potvrdiť voľbu pri každom kroku

v tomto kroku treba zaškrtnúť voľbu „Generate client library as GDS32.DLL for legacy InterBase spport“. Táto voľba je určená pre niektoré programy (napr. IBexpert), ktoré viedia priamo pracovať s SQL databázou Firebird a občas sa môžu použiť.

Pri aktualizácii nebude nutný reštart systému, pri niektorých starších systémoch je pravdepodobné, že bude nutný reštart systému.

Po úspešnej aktualizácii sa zmení verzia servera.