pozemkové úpravy obrazom

pozemkové úpravy sú vďačným objektom pre objektív.