fórum o pozemkových úpravách

verejné politiky
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

verejné politiky

verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy. vládnutie, správa vecí verejných, riadenie štátu sa nevyhnú takýmto vplyvom a preto je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému

Žiadne témy nenájdené