fórum o pozemkových úpravách

Upozornenia
Vyčistiť všetko

objekty NDP s malými výmerami

0 Príspevky
1 Užívatelia
0 Reactions
766 Zobrazenia
0
Topic starter

pri spracovaní nesúladov druhov pozemkov sme sa stretli s tým, že sa vytvárajú objekty, ktorých výmera je menšia ako 0.5 m2 a ak ich chceme odstrániť, tak len za cenu vkladania lomových bodov alebo posunov meraných, prípadne transformácie (posunov) lomových bodov parciel registra C KN.

Mali by sme ich považovať za objekty bez zmeny druhu pozemku, nebudú mať v grafickej časti číslo a ani značku druhu pozemku. A tomu by sa mala prispôsobiť aj kontrola týchto súborov. Viď príloha č.7 rozšírená o pár stĺpcov a s presnosťou na dve desatinnú miesta - s týmto problémom sme sa stretli už dávnejšie a opravil sa tak, že sa upravil Metodický návod rozšírením počtu desatinných miest na dve pri výmerách a na štyri pre hodnoty pozemkov.